Skip to content

Lindehof

3541 GX Utrecht

0 vrij van 40

Project website

€ 225.000,- t/m € 775.000,-

  1. Home>
  2. Nieuwbouw>
  3. Koop Utrecht Lindehof

START VERKOOP: Naar verwachting zal de verkoop van het project Lindehof in maart 2021 van start gaan.

Prognose: Oplevering is begin 2023.

Lindenhof te Utrecht.
Lindehof is een project van 40 koopwoningen. Naar ontwerp van FARO architecten en Strootman landschapsarchitecten is een nieuw blok in het rijke ensemble van Leeuwesteyn te Leidsche Rijn bedacht dat op het ogenblik verder wordt uit ontwikkeld.

Voor ieder wat wils
Ruimtelijk en stijlvol wonen in Utrecht West, vlakbij de Utrechtse binnenstad. Met een geweldig uitzicht over het Willem-Alexanderpark en dicht bij het Oeverpark. Gelegen aan de fietsroute en Daphne Schippersbrug die over het Amsterdam-Rijnkanaal ligt, in de wijk Leeuwesteyn in Leidsche Rijn. Het beste van twee werelden. Dat is Lindehof!

De karaktervolle nieuwe woonbuurt in het verlengde van Oog in Al. Met een typisch Utrechts karakter, een intieme binnenplaats, prachtige doorkijkjes en verfijnde Art Deco architectuur met een moderne twist. Binnen 15 minuten op de fiets in de binnenstad en voorzieningen in de buurt. En natuurlijk een duurzaam, circulair en gezond leefklimaat. Kies de plek, de afwerkingen, het interieur in je eigen stijl. Je verdient het! Lindehof is de plek waar de oude en nieuwe stad elkaar raken. Binnen de fraai gevarieerde buitenrand vind je een mix van eengezinswoningen rond het binnengebied waar de bergingen en parkeervoorzieningen toegankelijk zijn. Echter waar tevens een intiem karakter is ontworpen door groen te integreren en ontmoeten te wordt gestimuleerd. De woningen zijn zeer duurzaam met onder andere zeer goede isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen. Er zijn betaalbare woningen voor starters en eenoudergezinnen, gelijkvloerse werfkelder-woningen met een tuin, maar ook middelgrote en royale woningen met uitzicht over het groen voor grotere gezinnen. Kortom een blok waar het voor iedereen prettig wonen is.

Lindehof biedt het onderstaande woningaanbod:
Starterswoning 2 of 3 kamer met balkon (ca. 58-63m²) Koopsomindicatie € 225.000,- tot € 230.000,- v.o.n.
Werfkelderappartement met tuin (ca. 71m²) Koopsomindicatie € 265.000,- tot € 275.000,- v.o.n.
Eengezinswoning met terras (ca. 110m²) Koopsomindicatie € 355.000,- tot € 375000,- v.o.n
Eengezinswoning met terras (ca. 120m²) Koopsomindicatie € 500.000,- tot € 525.000,- v.o.n.
Herenhuis met tuin (ca. 159-174m²) Koopsomindicatie € 650.000,- tot € 675.000,- v.o.n.
Herenhuis met tuin (ca. 179m²) Koopsomindicatie € 750.000,- tot € 775.000,- v.o.n.

Wonen en werken combineren
Droom je er altijd al van om bijvoorbeeld je koffie- , broodjeszaak of ijssalon aan huis te hebben?? Dan is in dit plan tevens ruimte om op de hoek bij de Dafne Schippersbrug / Willem Alexanderpark een woning te bemachtigen met een commerciële ruimte op de begane grond. Dit is jouw kans!
Dit plan bevat een herenhuis met riant terras (ca. 151m²) met commerciële ruimte BVO (ca. 70m²) Koopsomindicatie € 550.000,- tot € 600.000,- v.o.n. en commerciële ruimte Koopsom ca € 170.000,- tot € 180.000,- v.o.n.

Antispeculatie en zelfbewoning.
Voor de woningen in de lage prijsklasse tot € 230.000,-is een antispeculatiebeding, inclusief zelfbewoningsplicht van toepassing. Koper dient zich direct na oplevering van de woning in te schrijven bij gemeente Utrecht op het adres van het gekochte bouwnummer.
Koper is jegens de gemeente verplicht de woning zelf (met zijn eventuele partner en gezinsleden) te bewonen én de woning niet te vervreemden gedurende een termijn van drie (3) jaar na de datum waarop de koper als bewoner van de desbetreffende woning in het bevolkingsregister bij de gemeente is ingeschreven.

Natuurlijk zijn er verschillende aanvullende opties om jouw individuele wensen te laten uitkomen. Kortom, voor ieder wat wils.

Wil je niks missen? Meld je dan vrijblijvend aan op de website: lindehofutrecht.nl
Wij houden je op de hoogte van de vorderingen van dit prachtige plan.

English

In preparation! (No brochure and detailed information is available yet) Interested? Then register without obligation on the website: lindehofutrecht.nl
Planning to start sales in March 2021, delivery planning in early 2023

Lindenhof in Utrecht.
Lindehof is a project of 40 owner-occupied homes. Following a design by FARO architects and Strootman landscape architects, a new block in the rich ensemble of Leeuwesteyn in Leidsche Rijn has been conceived that is currently being further developed.
Something for everyone
Spacious and stylish living in Utrecht West, near the Utrecht city center. With a great view over the Willem-Alexander Park and close to the Oever Park. Located on the bicycle route and Daphne Schippersbrug that crosses the Amsterdam-Rhine Canal, in the Leeuwesteyn district of Leidsche Rijn. The best of both worlds. That’s Lindehof!
The characterful new residential area in line with Oog in Al. With a typical Utrecht character, an intimate courtyard, beautiful vistas and refined Art Deco architecture with a modern twist. Within 15 minutes by bike in the city center and facilities nearby. And of course a sustainable, circular and healthy living environment. Choose the place, the finishes, the interior in your own style. You deserve it! Lindehof is the place where the old and new city meet. Within the beautifully varied outer edge you will find a mix of single-family homes around the inner area where the storage rooms and parking facilities are accessible. However, where an intimate character is also designed by integrating greenery and encouraging meeting. The houses are very durable, including very good insulation, a heat pump and solar panels. There are affordable homes for starters and single-parent families, single-storey cellar homes with a garden, as well as medium-sized and spacious homes with a view over the green for larger families. In short, a block where it is pleasant for everyone to live.

Lindehof offers the following housing offer:
Starter home 2 or 3 room with balcony (approx. 58-63m²) Purchase price indication € 225.000,- to € 230.000,- v.o.n.
Wharf cellar apartment with garden (approx. 71m²) Purchase price estimate € 265.000,- to € 275.000,- from no.
Single-family house with terrace (approx. 110m²) Purchase price indication € 355.000,- to € 375.000,- v.o.n
Single-family house with terrace (approx. 120m²) Purchase price indication € 500.000 to € 525.000 von
Town house with garden (approx. 159-174m²) Purchase price indication € 650.000 to € 675.000 v.o.n.
Town house with garden (approx. 179m²) Purchase price indication € 750.000 to € 775.000 v.o.n.

Living and working combined
Have you always dreamed of having your coffee-, sandwich shop or ice cream parlor at home? Then there is also room in this plan to acquire a house on the corner at the Dafne Schippersbrug / Willem Alexander Park with a commercial space on the ground floor. This is your chance!
This plan includes a mansion with a spacious terrace (approx. 151m²) with commercial space (BVO) (approx. 70m²). Purchase price estimate from 550.000 to € 600.000 and commercial space Purchase price approx. € 170.000 to € 180.000 v.o.n.

Anti-speculation and self-occupation.
For homes in the low price range up to € 230.000.00, an anti-speculation clause, including a self-occupancy obligation, applies. Immediately after completion of the house, the buyer must register with the municipality of Utrecht at the address of the purchased building number.
The buyer is obliged to the municipality to live in the house himself (with any partner and family members) and not to alienate the house for a period of three (3) years after the date on which the buyer entered the population register as resident of the house in question. is registered with the municipality.
Of course there are several additional options to make your individual wishes come true. In short, something for everyone.

Don’t want to miss anything? Then register without obligation on the website: lindehofutrecht.nl
We will keep you informed of the progress of this wonderful plan.

  • 60-185 m2

Kenmerken Lindehof

Overdracht

Prijs€ 225.000,- t/m € 775.000,-
StatusBinnenkort in verkoop

Oppervlaktes en inhoud

Woonoppervlakte60-185 m2

Overig

Project websiteLindehof

Bouwtypes Lindehof

Maandlasten Lindehof

Benieuwd naar de gemiddelde maandlasten van de woning? Je berekent het eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Je kunt hier ook meteen de benodigde abonnementen afsluiten. De maandlast bestaan grotendeels uit de hypotheeklast. Wil je weten hoeveel je kunt lenen? Maak dan een afspraak met De Hypotheekshop Utrecht, Vleuten & De Meern.

Ontvang hier een passend hypotheekadvies

Ligging project 'Lindehof'

Ontwikkelaars